Osaaminen

Ratkaisu

Johdon työnohjaus, työnohjaus

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 1994 ja minulla on akkreditoitu CSLE®- johdon työnohjaaja pätevyys ( Certified Professional Supervisor and Coach of Leaders and Executives®-tutkinto) mm. johtajien ja esimiesten ohjaukseen ja valmennukseen.

Monipuolinen kokemus vaativasta työnohjauksesta on kertynyt mm. julkishallinnon johdon- ja esimiesten, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja opetushenkilöstön työnohjauksesta.

Toimin tällä hetkellä Johdon työnohjaajat ry:n hallituksessa ja varapuheenjohtajana. Erityisenä tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi akkreditoitua työnohjausta ja kehittää edelleen työnohjauksen mahdollisuuksia ja toteutuksen laatua.

http://www.johdontyonohjaajat.fi/hallitus.html

 

Laadunkehittämisen erityisosaaminen

Laadunkehittämiseen olen perehtynyt teorian, opetuksen ja käytännön laatupäällikkönä toimimisen kautta.

Laadunkehittämisestä minulla on yli 20 vuoden kokemus satojen eri organisaatioiden kanssa. Asiantuntijana ja kouluttajana olen valmentanut eri organisaatioiden avainhenkilöitä toimintajärjestelmien rakentamisessa, palvelujen laadun kehittämisessä ja mm. pitkien laatupäällikkökoulutusten vastuuopettajana vuodesta 2005 alkaen.

Laadunkehittämisen erityisosaamista minulla on mm. SFS-EN ISO standardien soveltamisesta mm. ISO 9004:2018 (laadunhallinta ja organisaation laatu), ISO 9001:2015 (johtaminen ja palveluiden laatu), ISO 14001:2015 (ympäristöjohtaminen), ISO 45000 (työterveys- ja turvallissuusjohtaminen) sekä EFQM ja CAF arviointimalleista.

Laadun teoriaa ja menetelmiä olen opiskellut lukuisien laatukoulutusten ja Tampereen yliopiston johtamisopintojeni yhteydessä sekä tehnyt hallintotieteiden (maisteriopintojen pro gradu ja lisensiaattityön) opinnäytetyöt sekä väitöskirjan laadunkehittämisen tutkimuksesta. Väitöstyöni Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 2012 kuvaa palvelujen laadunkehittämistä kehittämispääoman rakentumisen näkökulmasta.

Tutustu väitökseen ja väitöstilaisuuteen

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66877/978-951-44-8752-1.pdf?sequence=1

 

Johtamisen erityisosaaminen

Olen toiminut viimeiset 14 vuotta johtamistaidon opettajana eri alojen esimiehille ja johtajille. Opetustyössä on yhdistynyt johtamisen teoreettinen ja käytännön johtamistyön ohjaus. Strategisen johtamisen valmennusta olen toteuttanut luottamushenkilöille, johdolle, johtoryhmille ja henkilöstölle.

Johtamiskoulutukseni tiedollinen perusta on hankittu mm. Tampereen yliopiston Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa (hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden lisensiaatti) ja Johtamiskorkeakoulussa (hallintotieteiden tohtori) sekä Johdon työnohjaaja- ja coach-ohjauksessa.
Johtamisen erityisosaaminen ohjauksessa ja valmennuksessa on vahva teorian ja käytännön johtamistyön yhteensovittamisen taito. Tavoitteena on johtamisen ja esimiestyön selkiyttäminen ja helpottaminen (fasilitointi; "facil" sanan alkuperä latinankielessä, joka tarkoittaa helppoa) onnistuneen ja kestävän johtamistoiminnan tueksi.

Pedagoginen osaaminen, ohjauksen ja valmennuksen erityisosaaminen

Olen alkujaan valmistunut kasvatus- ja ohjaustyön sekä ihmissuhdetyön ammattilaiseksi (sosiaalikasvattaja, sosiaalityöntekijä) ja työskennellyt ammatillisesti vaativissa tehtävissä (päiväkodin johtajan ja -opettajan viroissa, lastensuojelussa huoltotarkastajana, lastenvalvojana ja vastaavana sosiaalityöntekijänä). Myöhemmät opinnot hallinnon, johtamisen ja laadun parissa ovat täydentyneet vielä pedagogisilla opinnoilla (ammatillinen opettaja, NTM) ja menetelmällisillä taidoilla työnohjaaja CSLE- ja NLP-opinnoilla.

Työkokemus eri työyhteisöjen jäsenenä ja roolit eri yhteisöjen asiantuntijana ovat muokanneet vuorovaikutustaitojani ja valmiuksiani työskennellä hyvin erilaisten yhteisöjen ja erilaisten ihmisten kanssa. Nämä yhteistyökokemukset ovat olleet ainutkertaisia ja niiden tulokset ovat lähestulkoon aina ylittäneet odotukset.