Johdon työnohjaus, yksilö- tai ryhmänohjaus

Ratkaisu

 

Johdon työnohjaus

 

Johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tieteellisesti, ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.
Johdon työnohjauksen tulee aina merkityksellisellä tavalla kytkeytyä osaksi ohjattavan johtamistyötä. Ohjaussuhteessa on tärkeää keskinäinen vuorovaikutus, luottamus sekä taito ja rohkeus kohdata esiin nousevia ilmiöitä ohjattavan organisaatiossa ja ohjattavan tavassa johtaa niitä.

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan ja ohjattavan / ohjausryhmän vuorovaikutuksellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on selkiyttää ohjattavan omaa työorientaatiota, tukea ammatillista kasvua ja auttaa tunnistamaan niitä keinoja, joiden avulla ohjattava voi vapauttaa omia voimavarojaan työn ja yhdessä työskentelyn onnistumiseksi.

Työnohjauksesta laaditaan aina kirjallinen n. 1- 1½ vuoden sopimus. Työnohjauksen tavoitteet kirjataan sopimukseen ja niiden toteutumista arvioidaan työnohjuksen aikana säännöllisesti.

Työnohjaus toteutuu noin 1 x kk tai sopimuksen mukaan 2 h ohjauskertoina tavallisimmin tilaajan osoittamassa paikassa.


Tarjoamani työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta

  • johdolle
  • esimiehille
  • asiantuntijoille
  • avainhenkilöille
  • ammattilaisille

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 1994 ja minulla on CSLE®-  johdon työnohjaaja pätevyys ( Certified Professional Supervisor and Coach of Leaders and Executives®-tutkinto). CSLE®-pätevyys on ns. peruspätevyys johtajien ja esimiesten ohjaukseen ja valmennukseen.

Katso lisää
Osaaminen
Johdon työnohjaajapankki