Laadunkehittämisen ohjaus

Laadunkehitys

Laadunkehittämisen tarve syntyy työpaikoilla usein tarpeesta mukauttaa toiminta / palvelut vastaamaan paremmin uusiin tilanteisiin ja toimintaan kohdistuviin vaatimuksiin. Laadunkehittämisen ohjaus tarkoittaa kehittämistyön ohjausta ja valmennusta, jolla tavoitellaan aiemmasta erottuvaa, kehittyneempää ja jalostuneempaa toimintaa tai toimintatapaa. Tavoitteena voi olla myös toimintajärjestelmien rakentaminen tai sertifiointivalmius.

Tarjoamani laadunohjaus voi tarkoittaa kehittämistyön edellyttämää tietopuolista opetusta, toimintatapojen arviointia, perustehtävän selkiyttämistä ja uusien toimintamallien hyvän hallinnan ohjausta toimintajärjestelmien avulla. Erityisosaamiseni kohdistuu johdon vastuun, henkilöstön ja laadun avainhenkilöiden valmentamiseen.

Laadunohjauksesta laaditaan sopimus ja määritellään yhdessä kehittämistyön tavoitteet, käytettävät menetelmät ja aikataulu.

Laadunkehittämisen ohjaus voi tarkoittaa

  • laadunkehittämisen valmennusta johdolle ja johtoryhmille
  • esimiehille
  • laadunkehittämisen vastuuhenkilöille / laatupäälliköille
  • työyhteisöille

Laadunkehittämisestä minulla on yli 20 vuoden kokemus satojen eri organisaatioiden kanssa. Olen toiminut mm. pitkien laatupäällikkökoulutusten vastuuopettajana vuodesta 2005 alkaen. Laadunkehittämiseen olen perehtynyt teorian, opetuksen ja käytännön laatupäällikkönä toimimisen kautta.

Väitöstyöni Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 2012 kuvaa palvelujen laadunkehittämistä kehittämispääoman rakentumisen näkökulmasta.


Katso lisää
Osaaminen
Tampereen Yliopiston väitöskirja