Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan erityisesti silloin, kun työyhteisön toimintaa halutaan nostaa uudelle tasolle, toimintaan kohdistuu jokin erityinen haaste tai työyhteisö ei työskentelyssään syystä tai toisesta yllä toivotulle tasolle. Valmennuksen tavoitteena yleisesti voi olla yhdessä onnistumisen kokemus ja sen aikaansaaminen.

Valmennuksessa edetään tavoitteiden ja menestymisen suuntaan tunnistamalla ja tiedostamalla yhteistyötä haittaavat ja onnistumista mahdollistavat tekijät. Valmennus voi kohdistua mm. muutostilanteiden läpikäyntiin, yhdessä oppimiseen, yksittäisten henkilöiden vastuun ottamisen ja vastuun kantamisen mahdollisuuksien parantamiseen.

Valmennuksesta laaditaan yhteistyösopimus, työskentelyn tavoitteet ja aikataulut.

Valmennuksen perusta voi olla mm.

  • muutostilanteet
  • rakenneuudistukset
  • yhdessä onnistumisen haasteet
  • vuorovaikutus - ja ristiriitatilanteet
  • vastuun ottamisen ja vastuun kantamisen haasteet

Olen toiminut parin vuosikymmenen ajan eri työyhteisöjen kouluttajana ja valmentajana sekä kehittämistehtävien vastuuhenkilönä. Valmiuksia erityisesti työyhteisötaitojen oppimiseen olen saanut johtamis- ja laatukoulutusten lisäksi kasvatustieteellisten (Tampereen yliopisto) ja pedagogisten opintojen kautta (HAMK Opettajakorkeakoulu). Samoin valmennustaitoja tukee työnohjaajakoulutus (CSLE®- työnohjaaja) ja NLP – opinnot (NLP Practitioner ja NLP Master).

Katso lisää
Osaaminen