Johtamisen ja esimiestyön valmennus

Johtamisen valmennus

Johtamisen valmennus keskittyy erityisesti johdon ja /tai johtoryhmän työskentelyn parantamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen. Valmennuksen tarkoitus on tukea johtamisen perustehtävien hyvää hallintaa ja selkiyttää mitä ja miten johtamistyön kehittämisen kautta voidaan vaikuttaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja yhdessä onnistumiseen.

Esimiesvalmennus tarkoittaa esimiestehtävien perusteiden hyvää hallintaa, sujuvaa yhteistyötä henkilöstön ja johdon kanssa, luottamuksellisuutta ja sitoutuneisuutta keskeisten asioiden aikaansaamisessa.

Johtamisen ja esimiestyön valmennuksesta laaditaan yhteistyösopimus, jossa määritellään valmennuksen tavoite, kohderyhmä, aikataulut ja työmenetelmät.

Valmennuksen kohteena voi olla esim.

  • Strateginen johtaminen (luottamushenkilöt, johto, johtoryhmä)
  • Johtamisen yhteistyön valmennus (johto, johtoryhmä)
  • Johtamismenetelmien ja käytäntöjen uudistaminen
  • Esimiestyön tavoitteellinen valmennus

Olen toiminut viimeiset 14 vuotta johtamistaidon opettajana eri alojen esimiehille ja johtajille. Opetustyössä on yhdistynyt johtamisen teoreettinen ja käytännön johtamistyön ohjaus. Strategisen johtamisen valmennusta olen toteuttanut luottamushenkilöille, johdolle, johtoryhmille ja henkilöstölle.

Johtamiskoulutukseni tiedollinen perusta on hankittu mm. Tampereen yliopiston Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa (hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden lisensiaatti) ja Johtamiskorkeakoulussa (hallintotieteiden tohtori) sekä Johdon työnohjaaja- ja coach-ohjauksessa.

Katso lisää:
Osaaminen