Mirja Antila

Kokemus, luotettavuus, laatutae

Olen toiminut pitkään johtamisen ja laadun asiantuntijatehtävissä sekä akkreditoituna työnohjaajana. Erityisosaamistani on opetus, ohjaus ja valmennus niin yksittäisille työntekijöille, työyhteisöille, esimiehille kuin johtajille.

Asiantuntijuus tarkoittaa sitä, että olen kouluttautunut lukuisten eri tutkintojen kautta ja toiminut yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa, vienyt yhdessä heidän kanssaan päätökseen vastuullisia hankkeita ja saavuttanut hyviä tuloksia.

Yhteistyössä minulle on tärkeää, että osaamiseeni, kokemukseeni ja vastuuseeni voidaan luottaa.

Ajankohtaista

Palvelen erityisesti niitä työyhteisöjä, jotka ovat valmiita kehittämään johtamista, esimiestyötä, työyhteisön toimivuutta, laatua ja yhdessä tekemisen tuloksellisuutta. Eniten minulla on kokemusta julkishallinnon eri sektoreiden, järjestöjen, oppilaitosten ja hyvinvointipalveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Lue lisää palveluista

Työnohjaus


Tunne keinot, joilla kehität omaa työtäsi ja yhteistyötä työpaikallasi.

Laadunkehittäminen


Erotu alallasi! Kehitä ja jalosta toimintatapojasi ja toimintaa tehokkaasti.

Johtamisen/esimiestyön valmennus

Strategisen ajattelun ja tehtävien jäsentely toimivaksi ja dynaamiseksi.

Työyhteisö-
valmennus

Tunne keinot joilla kehität omaa työtäsi ja yhteistyötä työpaikallasi.

Työnohjauspalvelut:

 • Johdon työnohjaaja, työnohjaaja, CSLE®, pitkä kokemus vaativasta työnohjauksesta
 • Yksilö- tai ryhmäohjaus johdolle, esimiehille, asiantuntijoille, ammattilaisille

Johtamisen ja esimiestyön valmennus:

 • Hallintotieteiden tohtori, (väitös 2012) Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, johtamistaidon opettaja 2002 alkaen
 • Strategisen johtamisen, johtamisen ydintehtävien ja esimiestyön valmennus.

Laadunkehittämisen palvelut:

 • Hallintotieteiden tohtori, väitöskirja 2012
  palvelujen laadunkehittämisestä,
  laatukouluttajana ja laatupäällikkönä n.20 vuotta

Työyhteisövalmennus:

 • Pedagoginen ja ohjauksellinen osaaminen
  (ammatillinen opettaja, NTM, NLP Master)
 • Rakenteelliset ja toiminnalliset muutostilanteet, yhdessä onnistumisen haasteet, erityis- ja ristiriitatilanteet, vastuun ottamisen ja vastuun kantamisen haasteet yhteisössä.

Lue lisää